Здравето на животните е във Вашите ръце
Virbac Bulgaria

Shotapen

Видове: Котки, Кучета

Типове: Антибиотици

Shotapen picture

Широкоспектърна антибиотична протекция за три дни в една единствена инжекция.

Инжективна комбинация от антибиотици – бензатин бензилпеницилин, прокаин бензилпеницилин и дихидрострептомицин. Предназначена за използване при лечение на бактериални инфекции при говеда, предизвикани от микроорганизми, чувствителни към тези антибиотици. Еднократно за 72 часа.
Само за ветеринарномедицинска употреба.