Здравето на животните е във Вашите ръце
Virbac Bulgaria

Потреблението на основните птичи продукти (месо и яйца) ще продължава да нараства във всички страни по света. Следователно за развитието на птицевъдството ще се отделя и за в бъдеще все по-голямо внимание и ще се влагат значителни инвестиции. Това е предизвикателство не само за животновъдния сектор, но и за фармацевтичните компании.