Здравето на животните е във Вашите ръце
Virbac Bulgaria

Общи условия за ползване

Общи условия за ползване
 
Този уебсайт е изключителна собственост на Virbac.
 

Този уебсайт предоставя обща информация за фирма Virbac и продуктите и услугите, които предлага. За допълнителна информация, въпроси или съвети, свързани с тях, моля, свържете се с Вашия ветеринарен лекар или с фирма Virbac.

Уебсайтът съдържа информация за продукти, които се или не се предлагат в различните държави по света. Те могат да бъдат одобрени (или не, в зависимост от съответното национално законодателство) и разрешени за продажба от държавния регулаторен орган, да се прилагат при различни показания и ограничения и да се предлагат с различни търговски наименования в различните държави.

Сайтът и информацията, която съдържа, отговарят на законите и наредбите на държавата. В случаи на достъп от други държави, информацията, която се предоставя е предназначена за използване от жителите на съответната страна.

В сайта е публикувана точна и актуална информация. Въпреки това, предвид бързото развитие на Virbac Group и по-специално на Virbac в направление дейности и продукти, Virbac не дава гаранция за точността и актуалността на включената информация. Всички  потребители трябва да са съгласни с факта, че достъпът и използването на информация от сайта е на тяхна собствена отговорност. Нито Virbac, нито която и да е друга страна, участваща в създаването и поддържането на сайта и доставянето на информацията до крайния потребител, носят отговорност за каквито и да било директни, случайни, последващи, индиректни или наказателни последствия, възникнали в резултат на достъпа, използването или невъзможността за използване на сайта или за каквито и да е било грешки или пропуски в съдържанието.

Информацията подлежи на промяна без предизвестие. Virbac не носи отговорност за каквито и да било последици, свързани с промяна на информацията, представена на този уебсайт. Virbac не носи отговорност за щети или вируси, които могат да заразят компютъра на потребителя или друга негова собственост, възникнали в резултат от използването на този уебсайт.

Уебсайтът съдържа информация за продукти, които са одобрени за използване в държавата и които могат да бъдат прилагани или препоръчани за използване само от специалист.

Декларация за авторско право

Copyright ©, 2014, Virbac. Всички права запазени.

Целият дизайн на уебсайта, включените в него текстове, графики, снимки, техният подбор и подреждането им са изключителна собственост на Virbac, Copyright ©, 2014 Virbac и злоупотребяването с тази информация е строго забранено.

Virbac Ви дава правото да копирате документи, които са публикувани от Virbac на официалния уебсайт, само ако са за Ваша собствена и за нетърговска употреба, при условие че копието на тези документи ще запази всички съдържащи се в него известия за авторски права и други права за собственост. Освен ако не е изрично посочено по-горе, нищо, съдържащо се тук, не може да се тълкува като предоставяне на лиценз или друго право по силата на авторското право на Virbac.

Използването на материали от този уебсайт - включително и копирането за цели, различни от посочените по-горе, промяната, разпространението или преиздаването- без предварително писмено разрешение от Virbac е строго забранено.

Относно статиите, които са собственост на различни автори, то те носят отговорност за съдържанието им.

За съдържанието на статии/документи, написани от външни автори (извън компанията) и публикувани в раздела, специално предназначен за ветеринарни лекари, Virbac не носи отговорност. Virbac има правото само да публикува тези статии в своя уебсайт. Virbac не носи и не може да носи отговорност за каквато и да е информация, мнение или препоръки, написани в тези статии или включени в авторското съдържание.

Virbac може да преразгледа тези условия и обстоятелства чрез актуализиране на тази правна информация.

Търговска марка

Освен ако не е указано друго, всички имена на продукти, търговски марки, лого, имена на домейни, символи, лозунги, етикети и всички други знаци, публикувани на този уебсайт, независимо дали са в големи или в малки размери, или са със символ за търговска марка, са регистрирани или нерегистрирани търговски марки на Virbac Group, на нейните филиали, на свързани с нея фирми или на съдружници в съвместни предприятия. Използването или злоупотребата с тези търговски марки или с други материали, освен в случаите, когато това е разрешено, е изрично забранено и може да е в нарушение на закона за авторското право, закона за търговските марки и търговските означения, закона за защита на личните данни и закона за електронните съобщения.

Нищо, което се съдържа в този уебсайт, не трябва да се тълкува като по подразбиране, или като отказ от оспорване. В противен случай е наличен лиценз или права за всеки патент, или търговска марка на Virbac Group или трета страна.

 

Условия за поверителност и копиране

Ако някой потребител на уебсайта публикува документи, съдържащи данни за обратна връзка, като въпроси, коментари, предложения или други във връзка със съдържанието на документи на Virbac, то тази информация се счита за неповерителна. Virbac няма каквото и да е задължение по отношение на тази информация. Тя може да се копира, използва, предоставя и разпространява без ограничение. Virbac има правото да използва всякакви идеи, концепции, похвати или техники, включени в тези документи, за каквато и да е цел, включително, но не само за разработване, производство и маркетинг.

Линкове (връзки)

Този уебсайт съдържа линкове към сайтове на филиали на Virbac в други страни. Virbac не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтовете на трети страни, които са извън прекия контрол на Virbac. Някои линкове в този уебсайт водят до информация, разположена на сървъри, които се поддържат от трети страни, над които Virbac няма контрол. Virbac предоставя тези линкове единствено за удобство и не дава никаква гаранция за точността или за други аспекти на информацията, съдържаща се на тези сървъри и не носи отговорност за тези сайтове.

Линковете към тези сайтове са разрешени само за началната страница. Други линкове и рамки не са разрешени без предварителното писмено съгласие от страна на Virbac.

Декларация за поверителност

С достъпа до и използването на този уебсайт, Вие приемате и се съгласявате да предоставяте личните си данни, както е посочено по-долу в декларацията за поверителност. Личните ви данни, които може да бъдат използвани за идентифициране като име, дата на раждане, имейл адрес или пощенски адрес, когато са подадени доброволно, ще бъдат защитени и ограничени до използване за вътрешна употреба от Virbac Group. Те няма да бъдат продавани, споделяни или разпространявани по друг начин на трети страни, които са извън Virbac Group.

За да гарантира сигурността и поверителността на личните данни за идентификация, които Virbac съхранява онлайн, се използват защитени мрежи за данни.

Virbac не може да гарантира предотвратяването на загуба, злоупотреба или промяна на горепосочената информация. Virbac прави всичко необходимо за да предотврати събития с такъв характер.

Право на достъп

Вие имате право на достъп, актуализиране или анулиране на Вашите лични данни за идентификация. Ако искате да анулирате Вашите лични данни, моля, изпратете имейл като използвате формата за контакти в сайта и Virbac ще преразгледа или ще премахне тази информация от своите файлове в рамките на разумен период от време.

Компания

Фирма Eргон-Миланова ЕООД – официален представител на фирма Virbac за България, със седалище с.Бърложница, обл.Софийска.  

 

Хостинг                                                                                                                                    PEER 1 France, Green Side - Bât 2, 400 avenue Roumanille 06410 Biot France. RCS Antibes 749 865 820. Тел. : +33 805 210 280.